ค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินงาน โดยทีมงานจะคิดกรณีที่งานมีความสลับซับซ้อน ใช้คนและเวลาการทำงานสูง

 

งาน Graphic design

  1. ค่าเขียนเนื้อหาตามเรทหน้า Content
  2. ค่าแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นไทย ระหว่างหน้าละ 1,000 – 1,800 บาท กรณีที่เป็นเรื่องทั่วไป
  3. ค่าถ่ายรูป กรณีทีมงานถ่ายในออฟฟิศ 1,500 บาท (บวกค่าไปรับงาน) กรณีช่างภาพถ่ายนอกออฟฟิศ 3,800 – 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอุปกณ์ประกอบฉาก) กรณีใช้สตูดิโอคิดราคาใหม่
  4. ค่าเช่ารูปสำหรับใช้จัดทำ A/W คิดตามจริง ลูกค้าสามารถระบุ Website ได้
  5. ค่า Retouch, Dicut, Draft ปรับแต่ง รูปละ 1,000 – 1,500 บาท
  6. ค่าวาดรูปขึ้นกับแบบที่ต้องการ
  7. กรณีทีมงานจัดทำตามแนวทางที่รับบรีฟ การปรับแก้เกินจำนวนที่กำหนด รื้องาน รื้อแบบ มีค่าใช้จ่าย 2,000 – 5,000 บาท

 

งาน Info Graphic

ใช้หลักการเดียวกับงาน Graphic Design

 

งาน Motion Graphic, งาน VDO และ Animation

ประเมินงานและคิดค่าบริการใหม่