วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับบริการแต่ละประเภท

  1. งาน Graphic Design, งานเขียน Content ยืนยันการสั่งงานโดยชำระค่าบริการ 100% ก่อนเริ่มงาน
  2. งาน VDO & Animation แบ่งชำระเงิน 2 งวด ก่อนเริ่มงาน 50% ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนส่งมอบงานขั้นตอนสุดท้าย
  3. บริษัทฯ ที่อยู่ในฐานลูกค้าประจำของบริษัท สามารถให้ AE ทำเรื่องตามวงเงินเครดิตที่ใช้อยู่เดิมได้

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุดังนี้

บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด เลขผู้เสียภาษี 0105554097498

70 ซอยติวานนท์ 24 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จัดส่งถึง “ฝ่ายการเงิน” ตามที่อยู่ข้างต้น

 

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ตู้ ATM หรือ Online ดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี 022 – 8 – 56294 – 7

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี 407 – 905784 – 2

 

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค จำกัด

เลขที่ 914 – 0 – 16024 – 4

 

ธนาคารกรุงไทย

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่ 985 – 9 – 51757 – 6

 

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปหรือ Scan สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่ง E-mail มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ graphicdd01@gmail.com หรือ Line: @Graphicdd เมื่อตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน กรณีเป็นบริษัทกรุณาระบุชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี