ยืนยันการสั่งงาน

 1. ติดต่อผ่านทาง Line: @graphicdd หรือโทร. 09 5362 8225, 02 580 6838
 2. ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 3. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือ E – mail: graphicdd01@gmail.com
 4. ทีมงานส่งใบเสนอราคา เพื่อปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 5. หลังจากสรุปงานและราคา ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยโอนชำระค่าบริการ 50% หรือชำระค่าบริการทั้งหมด 100%  ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 6. ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการให้กับทีมงาน ตามรายละเอียด ชำระเงิน (วาง link หน้าชำระเงิน)

 

ขั้นตอนรับบริการ Graphic Design

ระยะเวลาทำงานรวม 3 – 10 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน

 1. ลูกค้าจัดส่งภาพ *.jpg, *.png, *.gif ขนาด 2,000 pixels หรือความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป พร้อมเนื้อหา โลโก้ สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com
 2. ทีมงานออกแบบ draft แรก 2 แบบ ส่งให้ลูกค้า 2-4 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 3. ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ 1 แบบ แจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 4. ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมลงรายละเอียด จัดเป็น A/W ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 5. ทีมงานจัดทำ A/W ตัวต่อ ๆ ไป โดยปรับจากชิ้นงานตัวแรก กรณีงานอยู่ในธีมเดียวกัน 2 – 3 วันทำงาน
 6. ทีมงานทยอยจัดส่ง A/W ตัวต่อ ๆ ไป ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไขได้ 2 ครั้ง
 7. ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

ขั้นตอนรับบริการ Info Graphic

ระยะเวลาทำงานรวม 5-10 วันทำงาน

 1. ลูกค้าจัดส่งเนื้อหาหรือสาระสำคัญ โลโก้ ภาพหลัก สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com (แนะนำให้แจ้งให้ครบ กรณีทีมงานทำเสร็จแล้วมีการแก้จะใช้เวลานาน)
 2. ทีมงานวาง Layout 1 ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 3. ลูกค้าปรู๊ฟ ทีมงานปรับแก้
 4. ทีมงานออกแบบองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้า 1 – 3 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 5. ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ แจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้ไข
 6. ทีมงานวาง Layout แบบองค์ประกอบครบ ส่งลูกค้า 3 – 4 วันทำงาน (กรณีงานชิ้นเดียว จะทำเป็นอาร์ตเวิร์คเลย)
 7. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 8. ทีมงานจัดทำ A/W 1 – 2 วันทำงาน พร้อมจัดส่งลูกค้า
 9. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 10. ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

งาน Motion Graphic

ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับลักษณะงาน

 1. ลูกค้าบรีฟแนวทางและรายละเอียดที่ต้องการให้ทีมงาน
 2. ทีมงานจัดส่ง Action plan
 3. ทีมงานส่ง Sound background เสียงพากย์ ให้ลูกค้าเลือก
 4. ทีมงานอัดเสียงพากย์
 5. ทีมงานจัดทำ Motion Graphic แยก Layer ใส่โปรแกรมหน่วงเวลา ใส่ Sound background และ Sound effect หลัก ๆ และใส่เสียงพากย์ ส่งลูกค้า
 6. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 7. ทีมงานลงรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย จนลูกค้าพึงพอใจ
 8. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
 9. ทีมงานจัดส่งงานให้ลูกค้า

 

ขั้นตอนรับบริการ เขียนงาน Content

ระยะเวลาทำงาน 2 – 5 วัน

 1. ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 100%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
 2. ลูกค้าจัดส่งข้อมูลสำคัญๆ เช่น สถานที่ สินค้า หัวเรื่อง เนื้อหาที่อยากได้ กลุ่มผู้อ่าน เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com
 3. ทีมงานศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น จัดคิว ลงมือเขียนและส่งลูกค้าตรวจ ภายใน 2 – 5 วันทำงาน
 4. ลูกค้าเลือกแจ้งปรับแก้ไข 1 – 2 ครั้ง
 5. ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมส่งต้นฉบับให้ลูกค้า เป็นไฟล์ *.doc

 

ขั้นตอนรับบริการ งาน VDO & Animation สำหรับ Social media

ระยะเวลาทำงาน 10 – 45 วัน ตามลักษณะงาน

 1. ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 50%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
 2. ลูกค้าจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นที่มี ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com
 3. ทีมงานจัดส่งตารางแผนการทำงาน พร้อมแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
 4. ลูกค้าตรวจปรู๊ฟสคริปต์ลำดับก่อนหลังงาน
 5. ทีมงานดำเนินการบันทึกเทปงาน
 6. ทีมงานส่ง footage พร้อมตัดต่องานตามสคริปต์
 7. ทีมงาน Insert ไฟล์เสียง ภาพ และ animation ช่วง Intro-Outro (ถ้ามี)
 8. ลูกค้าปรู๊ฟงาน 1 – 2 รอบ
 9. ลูกค้าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 50%
 10. ทีมงานจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ

 

ยืนยันการสั่งงาน โดยการชำระเงินสำหรับบริการแต่ละประเภท

 1. งาน VDO & Animation / งาน Motion Graphic แบ่งชำระเงิน 2 งวด ก่อนเริ่มงาน 50% ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนส่งมอบงานขั้นตอนสุดท้าย
 2. งาน Graphic Design งานเขียน Content ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 100% ก่อนเริ่มงาน
 3. บริษัทฯที่อยู่ในฐานลูกค้าประจำของบริษัท สามารถให้ AE ทำเรื่องตามวงเงินเครดิตที่ใช้อยู่เดิมได้