ทีมงานจัดทำ Promotion Package พิเศษ สำหรับทุกท่านที่ส่งงานให้เรา

 

Pro 1 – 15,000 บาท / เดือน

ออกแบบงาน 10 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media อาทิ Profile picture, Facebook cover, Banner และอื่น ๆ

 

Pro 2 – 20,000 บาท/เดือน

ออกแบบงาน 10 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น และงานออกแบบในกลุ่ม แผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 5 ชิ้น

 

Pro 3 – 25,000 บาท/เดือน

ออกแบบงานสำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น และงานออกแบบในกลุ่ม แผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 8 ชิ้น

 

Pro 4 – งาน Info / Motion Graphic

กรณีที่ส่งงานมูลค่า 50,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 10% หรือเลือกเป็นงานตัวอื่นภายในมูลค่าเดียวกัน

 

หมายเหตุ

รายละเอียดการทำงาน เช่น การบรีฟ การออกแบบ จำนวนครั้งในการปรับแก้งาน การส่งงาน จะเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกันกับเงื่อนไขของการทำงานในแต่ละรายการ