ทีมงานรับทำสื่อทางการตลาดแบบครบวงจร ทั้งบูธ แผ่นพับ โบรชัวร์ ดิสเพลย์ เกมส์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยที่ผ่านมาทีมงานรับงานกิจกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพมากกว่า 200 งาน