รวมคำถามที่ทีมงานตอบอยู่เป็นประจำ

 

ถาม อยากรู้จัก GraphicDD ให้มากขึ้นทำอย่างไร

ตอบ คลิกเมนู Our Service จะเห็นว่าเราเป็นทีมงานให้บริการทางด้าน Graphic design, Info / Motion Graphic, Content และ VDO & Animation โดยให้บริการในลักษณะลูกค้าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของทีมงาน

 

ถาม จะมั่นใจการทำงานของ GraphicDD ได้อย่างไร เพราะในหลาย ๆ บริการ ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายจ่ายเงินก่อน

ตอบ GraphicDD จดทะเบียนในรูปบริษัท ดำเนินงานมากกว่า 8 ปี มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง มีทีมงานร่วม 20 คน ทั้งทีมงานประจำและฟรีแลนซ์ ลูกค้าของบริษัทมีทั้งที่เป็นราชการและเอกชน บริษัทไม่เคยมีประวัติเสียในการทำงาน

 

ถาม สนใจให้ GraphicDD ทำงานให้ มีข้อแนะนำอย่างไร

ตอบ อ่านรายละเอียดของ Our Serviceที่สนใจอย่างละเอียด เพราะราคาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแพ็คเกจ อ่านขั้นตอนการรับบริการ หากท่านสงสัยในเรื่องไหน ให้สอบถาม AE ทันที Line: @graphicdd โทร. 09 5362 8225, 0 2580 6838

 

ถาม เปรียบเทียบราคาการให้บริการ ในแต่ละเว็บถึงมีความแตกต่างกันมาก

ตอบ 1. ปกติเว็บที่จดในรูปบริษัท มีสถานที่ มีตัวตนผลงานชัดเจน ราคาอาจสูงกว่าบ้าง แต่โอกาสทำงานไม่จบหรือทิ้งงานน้อยมาก ขณะที่ทำเป็นพาร์ทไทม์ มีความเสี่ยงสูงกว่า 2. รายละเอียดการจัดทำในแพ็คเกจไม่เหมือนกัน เช่น การวาง Link กับการเขียนเรื่องขึ้นใหม่ ต้นทุนต่างกันมาก แนะนำให้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

 

ถาม ทีมงาน GraphicDD ให้บริการเวลาใดถึงเวลาใด

ตอบ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. Line: @graphicdd โทร. 09 5362 8225, 0 2580 6838
เสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. โทร. 09 5362 8225


 

ถาม กรณีระยะเวลาการทำงานนานกว่าที่กำหนดไว้ จะทำอย่างไร

ตอบ ปกติทีมงานจะประเมินปริมาณงานและแจ้งกำหนดเสร็จ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน จะมีการแจ้งกำหนดเสร็จใหม่ แนะนำว่าทุกครั้งที่มีการปรับแก้ เน้นงานปรับแก้มากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด ให้ลูกค้าสอบถามกำหนดเสร็จจากพนักงานด้วย

 

ถาม กรณีมีการปรับแก้งานหลาย ๆ ครั้ง โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของทีมงานมีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ตอบ ปกติลูกค้าสามารถแก้งานได้ 2 – 3 ครั้ง และแก้ได้ไม่จำกัด หากเป็นความผิดพลาดของทีมงาน อย่างไรก็ตาม ถ้างานที่ได้เป็นไปตามที่ตกลงไว้แต่แรก ลูกค้าปรับแก้หลายครั้ง ลูกค้าอาจจ่ายค่าบริการเพิ่มเติม

 

ถาม กรณีลูกค้าทยอยส่งข้อมูล จะมีผลต่อกำหนดเสร็จงานหรือไม่

ตอบ มีผล เนื่องจากบางครั้งการทำงานให้เสร็จ ต้องรอข้อมูลจากลูกค้าที่ครบถ้วน แนะนำให้ส่งพร้อมกันในคราวเดียว อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติจะมี AE คอยให้คำปรึกษาเป็นระยะตลอด

 

ถาม อยากให้งานออกแบบ อาทิ Graphic Design, Info Graphic หรืออื่น ๆ ออกมาดี ควรทำอย่างไร

ตอบ ให้ข้อมูลโดยกรอกรายละเอียด ลักษณะงานที่ต้องการให้ครบถ้วน เช่น ภาพหลัก สีหลัก ข้อความหลัก รูปแบบงานที่อยากได้ โดยแนบตัวอย่างงานที่ชอบหรืองานที่เคยทำ ถ้าข้อมูลครบ โดยปกติศิลป์จะออกแบบงานได้ใกล้เคียงกับความต้องการ พอปรับแก้อีก 2 รอบ งานจะออกมาดีและอยู่ภายในกำหนดเวลา ส่วนใหญ่ของปัญหาการออกแบบที่เจอคือ การปล่อยให้ศิลป์คิดและออกแบบงานขึ้นมา แล้วมีการรื้อหรือปรับแก้ใหญ่ในภายหลัง หลาย ๆ กรณีลูกค้ามีตัวอย่างงานที่อยากได้ในใจอยู่แล้ว

 

ถาม อยากให้งาน Info Graphic ออกมาดี ต้องทำอย่างไร

ตอบ ลูกค้าต้องรู้ประเด็นที่จะสื่อสาร สามารถทำเป็นประโยคสั้น ๆ เป็นข้อ ๆ ได้จะดี โดยในแต่ละข้อถ้ามีตัวเลขเปรียบเทียบให้เห็นภาพจะดีมาก โดยทีมงานจะเชื่อมข้อมูลกับตัวเลขเรียงลำดับ ทำเลย์เอ้าท์ ใส่ภาพประกอบ จัดแต่งให้ดูสวยงามภายในระยะเวลาไม่นาน