ทีมงานรับจัดทำ VDO เน้นงานนำเสนอเนื้อหา งานให้ข้อมูล ทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับ  ทั้งแบบสั้น คลิป 2-3 นาที หรือแบบยาว 1-2 ชม. โดยจะมีบริการถ่ายวีดีโอ  ออกแบบกราฟฟิค ใส่เสียง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ