ทีมดูแลงาน VDO & Animation แบบครบวงจร โดยเน้นการทำงานที่ต่อเนื่องจากงานหลัก อาทิ ทำ VDO clip เพื่อขึ้น Website, Facebook ทำ Annimation เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตวิธีการใช้งานเพื่อขึ้นเว็บ เพียงท่านแจ้งวัตถุประสงค์ พร้อมเตรียมข้อมูลในการทำงานให้กับทีมงาน เราจะผลิตผลงานที่ทุกท่านพอใจ สอบถามราคาโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อเรา หรือติดต่อ Line: @graphicdd หรือโทร. 09 5362 8225,
0 2580 6838

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยจะประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้าทราบภายใน 1 – 2 วันทำงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่านขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม-ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

 

ขั้นตอนรับบริการ งาน VDO & Animation

ระยะเวลาทำงาน 10 – 45 วัน ตามลักษณะงาน

  1. ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 50%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
  2. ลูกค้าจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นที่มี ให้ทีมงานทาง E – mail: graphicdd01@gmail.com
  3. ทีมงานจัดส่งตารางแผนการทำงาน พร้อมแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
  4. ลูกค้าตรวจปรู๊ฟสคริปต์ลำดับก่อนหลังงาน
  5. ทีมงานดำเนินการบันทึกเทปงาน
  6. ทีมงานส่ง footage พร้อมตัดต่องานตามสคริปต์
  7. ทีมงาน Insert ไฟล์เสียง ภาพ และ animation ช่วง Intro-Outro (ถ้ามี)
  8. ลูกค้าปรู๊ฟงาน 1 – 2 รอบ
  9. ลูกค้าจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 50%
  10. ทีมงานจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ